Aflila't!

Qui pot afiliar-se?

És fàcil!

Pot afiliar-se a Noves Generacions de les Illes Balears qualsevol ciutadà jove espanyol, o de la Unió Europea resident a l’arxipèlag balear, que tingui entre 16 i 30 anys, que no pertanyi a altre partit polític, ni associació amb fins contraris als assenyalats als Estatuts de Noves Generacions ni als del Partit Popular.

Els afiliats a Noves Generacions de les Illes Balears ho seran també, automàticament, del Partit Popular de les Illes Balears en el moment que arribin a la majoria d’edat, adquirint en aquest moment els mateixos drets i deures que els altres afiliats del Partit. Els que tinguin entre 16 i 18 anys ho seran únicament de Noves Generacions ja que la llei de partits polítics els impedeix pertànyer a cap partit fins que compleixin la majoria d’edat.

El sol·licitant adquirirà la condició plena d’afiliat en la data en què la seva alta quedi reflectida en el Cens Nacional del Partit. Com constatació de la seva pertinença a Noves Generacions se li lliurarà un carnet d’afiliat.

Com afiliar-se?

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que trobaràs a la nostra pàgina web, a través de qualsevol de les nostres juntes locals de Noves Generacions o del Partit Popular, o telefonant al 971 712 348. T’atendrem encantats. A més, pots descarregar el nostre Full d’Afiliació oficial, que es troba en aquest mateix apartat.

La condició d’afiliat requereix el compliment dels drets i deures, regulats pels Estatuts Nacionals de Noves Generacions i del Partit Popular, així com el Reglament Intern de Noves Generacions de les Illes Balears, aprovat el Congrés Regional. D’acord amb el procediment d’afiliació, pots ser simpatitzant (sense pagament de quota), o militant (amb pagament de quota). Després d’emplenar el full d’afiliació amb les dades requerides, pots lliurar-lo a la junta local del teu municipi o a la Seu Regional (Carrer Palau Reial 10, 07001 Palma), per a la posterior validació i tramitació de la mateixa

Full d'afiliació

Full de simpatitzant

Estatuts

Ponència Política