El passat divendres es va dur a terme a la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears una reunió, convocada a iniciativa de la seva presidenta Marta Carrió, per tractar l`estat de comptes de l`institució juvenil.

A l`encontre, al que acudí la nova vicesecretària general de Participació Juvenil, Cati Civera, la presidenta del Consell presentà a les organitzacions juvenils integrants del CJIB una relació dels deutes de l`institució juvenil, que ascendeix a uns 800.000€ durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011. Cal recordar que el Consell de la Joventut, any rere any, reb de les institucions públiques més de 100.000€ per dedicar als seus projectes, xifra que suposa més o manco el seu pressupost anual.

Marta Carrió i la Comissió Permanent del CJIB relataren els seus encontres amb els nous responsables de Joventut des de les darreres eleccions autonòmiques, destacant que els governs del Partit Popular, a partir d`ara, duran una nova política de subvencions a nivell balear, suprimint-ne algunes i prioritzant-ne altres. En aquesta mateixa línia, la vicesecretària general de Participació Juvenil de NG Balears, Cati Civera, expresà que “Noves Generacions, com a organització jove, creu en una economia productiva i en una joventut que es mou per voluntariat i no a cop de subvenció”.

Així mateix, Civera expresà davant la Comissió Permanent i les demés organitzacions juvenils que “malgrat que el Partit Popular vulgui dur una altra acció política, prioritzant els pocs doblers que hi ha a les arques públiques de Balears als col·lectius més desafavorits, el Govern balear de José Ramón Bauzá és una institució que té com a voluntat sanejar els comptes públics i els deutes heretats del Pacte de Progrés, que en total són superiors als sis mil milions d`Euros”.

En aquesta línia, els vicesecretaris de Participació Juvenil, Organització i Acció Política i Institucional, Cati Civera, Andreu Ferrer i Pedro Álvarez, es comprometeren a transmetre les necessitats del Consell de la Joventut al Govern de les Illes Balears, per a que aquest, d`acord amb l`estat general de comptes i de deutes amb altres organismes i institucions, faci tot el possible per saldar l`enorme deute que el CJIB ha adquirit durant els darrers anys arrel de la mala gestió econòmica. Així mateix, Noves Generacions de Balears expresà la seva preocupació respecte a la postura crítica i ofensiva que proposaren adoptar determinats sectors del CJIB, ja que durant els darrers anys, que ha governat l`esquerra i la joventut ha estat ignorada per les institucions, el Consell de la Joventut no ha fet res per fer sentir la seva veu, suposem que per l`inclusió de les joventuts dels partits d`esquerres a la direcció del CJIB.

Per a Noves Generacions de les Illes Balears, ara que el Partit Popular ha arribat al Govern i s`ha compromès a sanejar l`hipoteca heretada del Pacte, que el CJIB es pugui plantejar criticar l`acció política de les noves institucions balears seria sectari i poc conseqüent, ja que demostraria el poc interés de l`institució juvenil cap als joves i la seva total politització en contra del Partit Popular.

Close Menu