Cati Civera expresa al CJIB la voluntat del Govern de les Illes Balears de pagar el deure heretat del Pacte

Cati Civera expresa al CJIB la voluntat del Govern de les Illes Balears de pagar el deure heretat del Pacte

El passat divendres es va dur a terme a la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears una reunió, convocada a iniciativa de la seva presidenta Marta Carrió, per tractar l`estat de comptes de l`institució juvenil.

A l`encontre, al que acudí la nova vicesecretària general de Participació Juvenil, Cati Civera, la presidenta del Consell presentà a les organitzacions juvenils integrants del CJIB una relació dels deutes de l`institució juvenil, que ascendeix a uns 800.000€ durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011. Cal recordar que el Consell de la Joventut, any rere any, reb de les institucions públiques més de 100.000€ per dedicar als seus projectes, xifra que suposa més o manco el seu pressupost anual.

Marta Carrió i la Comissió Permanent del CJIB relataren els seus encontres amb els nous responsables de Joventut des de les darreres eleccions autonòmiques, destacant que els governs del Partit Popular, a partir d`ara, duran una nova política de subvencions a nivell balear, suprimint-ne algunes i prioritzant-ne altres. En aquesta mateixa línia, la vicesecretària general de Participació Juvenil de NG Balears, Cati Civera, expresà que “Noves Generacions, com a organització jove, creu en una economia productiva i en una joventut que es mou per voluntariat i no a cop de subvenció”.

Així mateix, Civera expresà davant la Comissió Permanent i les demés organitzacions juvenils que “malgrat que el Partit Popular vulgui dur una altra acció política, prioritzant els pocs doblers que hi ha a les arques públiques de Balears als col·lectius més desafavorits, el Govern balear de José Ramón Bauzá és una institució que té com a voluntat sanejar els comptes públics i els deutes heretats del Pacte de Progrés, que en total són superiors als sis mil milions d`Euros”.

En aquesta línia, els vicesecretaris de Participació Juvenil, Organització i Acció Política i Institucional, Cati Civera, Andreu Ferrer i Pedro Álvarez, es comprometeren a transmetre les necessitats del Consell de la Joventut al Govern de les Illes Balears, per a que aquest, d`acord amb l`estat general de comptes i de deutes amb altres organismes i institucions, faci tot el possible per saldar l`enorme deute que el CJIB ha adquirit durant els darrers anys arrel de la mala gestió econòmica. Així mateix, Noves Generacions de Balears expresà la seva preocupació respecte a la postura crítica i ofensiva que proposaren adoptar determinats sectors del CJIB, ja que durant els darrers anys, que ha governat l`esquerra i la joventut ha estat ignorada per les institucions, el Consell de la Joventut no ha fet res per fer sentir la seva veu, suposem que per l`inclusió de les joventuts dels partits d`esquerres a la direcció del CJIB.

Per a Noves Generacions de les Illes Balears, ara que el Partit Popular ha arribat al Govern i s`ha compromès a sanejar l`hipoteca heretada del Pacte, que el CJIB es pugui plantejar criticar l`acció política de les noves institucions balears seria sectari i poc conseqüent, ja que demostraria el poc interés de l`institució juvenil cap als joves i la seva total politització en contra del Partit Popular.