el comite organitzador del vi congres insular de nngg de mallorca posa a disposicio dels afiliats les ponencies i el model per realitzar esmenes

El Comitè Organitzador del VI Congrés Insular de Noves Generacions del Partit Popular de Mallorca posa a disposició de tots els afiliats de l`organització juvenil, les dues ponències juntament amb el formulari per fer esmenes a les mateixes.

Les dues ponències a debatre són Acció Política, elaborada per Gemma Sastre (Palma de Mallorca), Anabel Curtó (Andratx) i Andrés Salom (Palma de Mallorca) i d`Estatuts, duta a terme per Joan Pau Reus (Palma de Mallorca), Laura Berna (Manacor) i M ª de Lluc Fornás (Inca).

El president del Comitè Organitzador del Congrés, Cristian Montoro, ha recordat que el termini per presentar esmenes s`esgota el proper divendres 2 de novembre a les 14h., I s`hauran de presentar a la seu regional del Partit Popular, així com també via fax al nombre 971.727.275.

* S`adjunten les dues ponències i el model d`esmena.