El PP reclamarà que s’apliquin els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal acordats al Parlament

El PP reclamarà que s’apliquin els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal acordats al Parlament

El PP de les Illes Balears presentarà una moció en els plens de tots els ajuntaments de Mallorca reclamant que s’augmenti fins als 30 anys la franja d’edat en la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal, d’acord amb una iniciativa de Noves Generacions de les Illes Balears.

Amb això es pretén instar el Consorci de Transports de Mallorca i al Govern de les Illes Balears a què facin efectiu l’acord aprovat per unanimitat en la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears el passat mes de febrer i pel qual es tenia de fer efectiu l’augment del descompte per a joves de fins a 30 anys de l’Illa. No obstant això, a dia d’avui, ni el consorci ni el Govern han im-plementat cap mesura en aquest sentit.

Per aquest motiu, la formació ha decidit reclamar als ajuntaments de Mallorca, a reconèixer la necessitat d’afavorir i fomentar l’ús de del transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la població jove de Balears.

Així mateix, demanarà a les corporacions municipals adoptar aquest acord reconeixent la dificultat per a l’emancipació dels joves abans de complir els 30 anys atenent que la realitat actual els obliga a formar-se fins, prácticament, fins a aquesta edat. Aquest fet, defensa el PP, allarga la seva incorporació al mer-cat laboral i, per tant, la dependència econòmica dels seus progenitors.

Finalment, se sol•licitarà instar el Govern dels Illes Balears i al Consorci de Transports de Mallorca a augmentar la franja d’edat fins als 30 anys en la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal del sistema tarifari integrat.