Empra el cap, protegeix-te contra el VIH!

Empra el cap, protegeix-te contra el VIH!

Amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la SIDA, Noves Generacions vol mostrar el seu compromís amb els milions de persones afectades per aquesta epidèmia.

Cada dia s`infecten amb el virus més de 7.400 persones noves, de les quals el 97% es dóna en països d`ingressos mitjans i baixos. D`aquesta xifra de casos, 1.200 corresponen a nens i adolescents menors de 15 anys. D`entre els 6.200 restants, el 40% correspon a joves entre 15 i 24 anys, i pràcticament la meitat del total són dones. Al nostre país viuen més de 150.000 persones afectades.

Per això, des Noves Generacions creiem que cal seguir impulsant en actuacions sanitàries i socials que permetin oferir una major qualitat de vida i l`eliminació de marginació social i laboral. Volem recordar als qui han mort a causa de la SIDA; reiterem el nostre compromís amb les persones amb el VIH i animem i donem suport als qui treballen i dediquen el seu temps a donar una resposta que redueixi o elimini l`impacte d`aquesta pandèmia ia garantir una major qualitat, suport i atenció a les persones seropositives.