Govern i PP aposten per la formació amb l`adscripció del SOIB a la Conselleria d`Educació

Govern i PP aposten per la formació amb l`adscripció del SOIB a la Conselleria d`Educació

El Govern va presentar durant el matí d`ahir en un ple extraordinari del Parlament quatre decrets de caràcter legislatiu que han estat aprovats per la Cambra. Un dels decrets aprovats consistir en la ratificació del que modifica la Llei de Creació del Servei d`Ocupació de Balears (SOIB), per confirmar la seva adscripció a la Conselleria d`Educació, Cultura i Universitats.

Aquesta decisió, que va ser defensada durant el ple per Marga Prohens, adjunta a presidència de NG Balears i portaveu adjunta del Grup Parlamentari, evita que l`actual crisi econòmica provoqui greus repercussions en les inversions destinades a educació i formació professional. Així mateix es tracta d`una decisió responsable i innovadora que té per objectiu garantir el manteniment del finançament en aquestes àrees i assegurar que s`assignen recursos de forma eficaç i es distribueixen equitativament.

Les polítiques de foment de l`ocupació posaran ara l`accent en la fase de formació, incidint de manera directa en la millora de les oportunitats d`ocupació de les persones en atur i en la consecució de llocs de treball més ben remunerats.

El ple va començar amb la jura o promesa de set nous diputats del Grup Popular, entre els quals hi ha Llorenç Galmés, president regional de Noves Generacions del Partit Popular.