Informació sobre el XIXè Congrés Nacional del Partit Popular

Informació sobre el XIXè Congrés Nacional del Partit Popular

Com bé sabràs, els dies 20 i 21 de juliol es durà a terme, a Madrid, el XIXè Congrés Nacional del Partit Popular per elegir el nou president de la nostra formació. En el Congrés, està previst que hi pugui votar qualsevol afiliat que vulgui i que manifesti prèviament la seva voluntat de votar. Per això, vos adjuntam la informació relativa a aquest procés electoral:

Podran votar en el congrés tots els afiliats que estiguin al corrent de pagament i que s’hagin inscrit, enviant el full que trobaràs més abaix a l’adreça baleares@pp.es. Si no estau al corrent de pagament, podeu fer l’ingrés de la quota (18.00€) al número de compte següent: 

ES50 2038 3434 7660 0017 3892 

 indicant NOM I LLINATGES + DNI + POBLE.

FULL DE PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS

 

En relació als compromissaris, NNGG de les Illes Balears disposa de dues places de compromissaris, que es repartiran de la seguent manera:

* 1 plaça per a Mallorca.

* 1 plaça per a Formentera, Eivissa i Menorca.

Si vos voleu presentar per a poder representar a NNGG de les Illes Balears com compromissaris heu d’haver sol·licitat la participació en el Congrés amb el full de participant i, a més, entregar el formulari de presentació de candidatura a compromissari a l’adreça baleares@pp.es.

FULL DE CANDIDATURA A COMPROMISSARI


Per qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu nnggbaleares@pp.es o a qualsevol membre del Comitè de Direcció.