L`afiliació a NNGG Balears puja un 36,15% en l`últim any

L`afiliació a NNGG Balears puja un 36,15% en l`últim any

Noves Generacions de les Illes Balears ha crescut en el nombre d`afiliats durant l`últim any 2012. D`acord a les dades de la Direcció Nacional de NNGG, la nostra organització ha experimentat un augment del 36.15%.

Cal destacar que el passat any va estar marcat pels Congressos Regionals i insulars, per la qual cosa, d`acord amb els estatuts vigents, l`afiliació quedava bloquejada des de la convocatòria a la celebració de cada respectiu Congrés, cosa que s`ha vist reflectit en el període comprès entre abril i juny i també en el de novembre i desembre. Sense tenir en compte aquests espais temporals, l`afiliació puja una mitjana de 37 nous afiliats al mes, destacant especialment l`augment experimentat al febrer (77) i octubre (59).

A nivell nacional, Balears representa el 2,45% de l`afiliació total a Noves Generacions, si bé el creixement de l`any 2012 suposa el 4,03% de les dades d`augment registrats a tot Espanya.

NNGG de Balears vol agrair a tots els joves que fan el pas de comprometre amb l`Organització política juvenil més nombrosa de les illes i que aporten el millor d`ells mateixos i les seves idees per canviar les coses, especialment en aquests moments.