Manifest de Noves Generacions de Balears en el Dia Mundial de la lluita contra la Sida

Manifest de Noves Generacions de Balears en el Dia Mundial de la lluita contra la Sida

En el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, les Noves Generacions del Partit Popular de les Illes Balears volen manifestar el seu compromís amb l`esforç comú destinat a augmentar la consciència sobre el VIH i expressar la solidaritat mundial amb les persones que viuen amb ell.

Els joves no podem permetre que es malmetin els avenços ja aconseguits ni que es frustrin els enormes esforços de tantes persones en la recerca de solucions a aquesta xacra social. La tasca consisteix ara en aconseguir que es compleixin tots els compromisos, inclòs el d`assolir l`objectiu de desenvolupament del Mil lenni de detenir i començar a reduir la propagació del VIH per l`anus 2015. Reconeixem que aturar la propagació de la SIDA és un requisit per a construir un món millor en el segle XXI. Encara que a Espanya s`està reduint aquesta epidèmia, és cert que entre nosaltres hi viuen més de 150.000 persones afectades, algunes no diagnosticades i desconeixedores del seu estat.

Sabem que el perfil de l`espanyol infectat per VIH ha canviat substancialment i que si tots els infectats sabessin que són portadors d`aquest virus, les xifres de contagi a Espanya caurien un 30%. Per això, des NNGG de les Illes Balears considerem que cal:

1 .- Millorar la cartera de serveis de salut, tant en la comunitat autònoma com a nivell d`Espanya, per als malalts de sida.

2 .- Reforçar la política de prevenció i combatre la discriminació que pateixen els malalts de sida.

3.-Motivar i conscienciar a tots i, especialment als joves, de la importància i gravetat d`aquesta malaltia a través de programes i campanyes de prevenció i d`educació per la salut.

4 .- Impulsar l`ús del preservatiu com el mètode més eficaç de lluita contra la propagació del VIH entre la societat.

5 .- Millorar els sistemes d`informació de nous casos de VIH / sida i incrementar el finançament, tant pública com privada, per a la investigació d`aquesta malaltia.

I tot això perque des de Noves Generacions i el Partit Popular sabem que la salut és el motor de la vida i la societat.