NNGG de les Illes Balears mostra la seva preocupació per l’increment del “NINIS” a les Illes Balears

NNGG de les Illes Balears mostra la seva preocupació per l’increment del “NINIS” a les Illes Balears

NNGG de les Illes Balears mostra la seva preocupació per les dades que recull l’Enquesta de Població Activa publicada fa uns dies. Actualment, a les Illes Balears,  hi ha un total de 38.000 persones que no estudien ni fan feina (persones conegudes popularment com a “ninis”), mentre que a finals de l’any 2017 la xifra era de 35.400 joves. Aquesta xifra xoca amb la de 14.600 persones menors de 30 anys que estudien i a la vegada fan feina.

A més, ens crida l’atenció l’alt número de persones considerades com a “ninis” inactius, que són aquells joves que no estudien ni fan feina però tampoc tenen intenció de fer cap de les dues coses.

Per aquest motiu, des de NNGG dels Illes Balears reclamem al Govern del Pacto de Francina Armengol que prengui mesures per millorar la taxa d’ocupació juvenil, posant en marxa polítiques actives d’ocupació per als més joves.

Segons la nostra presidenta, Margalida Vicens, “és preocupant que les dades de persones que no estudien ni fan feina a les Illes Balears estigui creixent sense aturar, mentre el Govern de Francina Armengol no fa res en aquest sentit”. Per a Vicens, “la solució no és oferir contractes de feina a través de beques a les administracions, perquè aquests joves en sis mesos tornen a l’atur i no tenen possibilitat d’inserció laboral, seria molt més interessant posar en marxa incentius fiscals o d’altres tipus a les empreses per a afavorir la contractació indefinida de joves“.

A més, Vicens afegeix que “estaria bé ajudar a la inserció professional, diversificar els estudis de formació professional i començar a fer feina per al bé de l’educació, ja que no ens hem d’oblidar que els joves d’avui seran els que ens representin en un futur no molt llunyà”