NNGG Balears convoca una Junta Directiva Assembleària per posar al dia a tots els membres de l’organització sobre la gestió duita a terme els darrers mesos

NNGG Balears convoca una Junta Directiva Assembleària per posar al dia a tots els membres de l’organització sobre la gestió duita a terme els darrers mesos
Aquest dimecres hem convocat una Junta Directiva Assembleària a la seu regional del partir per posar al dia a tots els afiliats de l’organització sobre la gestió que s’havia duit a terme durant els darrers mesos tant a nivel regional, com en les direccions insulars.
Entre els punts de l’ordre del dia, es va aprovar la incorporació de la figura del president de la Junta Territorial de Palma de Noves Generacions al Comité de Direcció, els informes de gestió de les diferents juntes insulars, tant de NNGG Mallorca, NNGG Menorca i NNGG Eivissa, i la incorporació de nous membres al Comité de Direcció Regional: Llorenç Perelló com a Coordinador General; Pere Ferrer com a Vicesecretari d’Acció Política; Sergio Llompart com a Vicesecretari de Comunicació; Miquel Alzina com a Vicesecretari d’Acció Social; Biel Dols com a Vicesecretari d’Educació; Pau Mercadal com a Vicesecretari de Medi Ambient i Turisme; i Carlos Darder com a Adjunt a Presidencia.