NNGG Balears expressa la seva satisfacció per la implantació de la FP dual i la seva preocupació per la creixent politització a les aules de Balears

NNGG Balears expressa la seva satisfacció per la implantació de la FP dual i la seva preocupació per la creixent politització a les aules de Balears

Noves Generacions del PP de Balears va mantenir ahir una trobada amb el director general d`Innovació, Ordenació i Formació Professional del Govern, Onofre Ferrer, amb l`objectiu de transmetre les principals preocupacions de la principal organització política juvenil de la comunitat autònoma.

Durant la reunió el director general va exposar als presents les principals iniciatives que s`estan duent a terme des de la Conselleria d`Educació i Universitats, entre elles, la implantació del model de Formació Professional Dual, que combinarà l`experiència en l`empresa privada amb el suport del sector públic mitjançant tutors de seguiment i ensenyament teòric. A més, aquest model dual que s`implantarà en el pròxim curs 2012-2013, serà més dinàmic i productiu per als alumnes, ja que des del primer dia l`alumne cobrarà pel seu treball en l`empresa privada, a més d`obtenir la seva titulació oficial. Així mateix els joves del PP van traslladar als responsables de la conselleria seva preocupació per la creixent manipulació política que hi ha a les aules de l`escola pública.

En paraules d`Andrés Ferrer, president regional de Noves Generacions, “Noves Generacions celebra que la conselleria dugui endavant mesures com la formació professional dual, tan important per enfrontar-se al món laboral per part dels joves. Aquesta és una mesura, que al seu dia vam proposar durant l`elaboració del programa electoral del Partit Popular, cosa que demostra que NNGG ha treballat, treballa i seguirà treballant pel futur de la joventut aportant una visió juvenil al projecte del Partit Popular”.

Per la seva banda, Sergio Rodríguez, vicesecretari d`Acció Política, va declarar que “és preocupant que el debat polític i partidista entri a les aules dels nostres centres. L`escola ha de ser un espai lliure de reivindicacions sectàries i guerres de símbols que trenquin la neutralitat i pertorbin el seu funcionament “.

En la trobada celebrada van estar també presents el vicesecretari de Comunicació, Jesús de Miguel, i el secretari general de Noves Generacions de Balears, Pedro Álvarez.