NNGG celebra el Dia del Medi Ambient sumant-se a la campanya EivissadiuNO i convidant a la resta d`organitzacions juvenils a actuar amb responsabilitat

NNGG celebra el Dia del Medi Ambient sumant-se a la campanya EivissadiuNO i convidant a la resta d`organitzacions juvenils a actuar amb responsabilitat

Avui, 5 de juny, se celebra el “Dia Mundial del Medi Ambient”, data que va ser establerta com a tal per l`Assemblea General de Nacions Unides, en la Resolució 2994 (XXVII) del 15 de desembre de 1972.

El Dia Mundial del Medi Ambient constitueix un dels principals instruments que les Nacions Unides utilitza per fomentar la sensibilització mundial sobre el medi ambient i promoure l`atenció i l`acció política al respecte. Per això, des Noves Generacions ens sumem a la celebració d`aquest important dia. La conscienciació al voltant del medi ambient és el primer pas cap a una major protecció. A Noves Generacions de Balears creiem i apostem per l`adopció de polítiques que impulsin un canvi d`actitud, estimulin la cooperació, s`animi a ser part de l`acció i fomenti el desenvolupament equitatiu i sostenible, garantint que les nacions puguin gaudir, en un futur, d`un entorn protegit.

Noves Generacions de Balears, com a organització juvenil política compromesa amb la societat, aposta fermament per l`economia productiva i el progrés de la nostra societat. No obstant això l`avanç de la col·lectivitat no pot produir-se a esquenes del nostre entorn. Som conscients que vivim en un espai geogràfic limitat, envoltat per la mar i molt influenciat pels canvis físics i biològics que es produeixen al nostre entorn. És per això que, com no pot ser d`altra manera, NNGG de les Balears rebutja de forma rotunda el projecte de prospeccions petrolíferes que es volen executar en aigües eivissenques, que ja ha rebut públicament l`oposició del Consell d`Eivissa i la Comissió Balear de Medi Ambient.

Així mateix els joves del Partit Popular de Balears volen lamentar la irresponsable actitud del Govern de Zapatero, que en l`anterior legislatura, mitjançant Reial Decret, va donar llum verda al nociu projecte. NNGG és conscient que revocar els permisos de les prospeccions suposaria haver de pagar als interessats unes indemnitzacions milionàries, que també suposarien un perjudici per a la nostra terra; en conseqüència instem a tots els actors implicats que cerquin solucions alternatives que no suposin un detriment ni al medi ambient ni a la hisenda pública.

Per Noves Generacions el futur de les Illes Balears passa, sense cap dubte, pel creixement dels nostres pobles i ciutats en simbiosi amb la biosfera. En la línia de l`anterior, NNGG convida a la resta d`organitzacions juvenils polítiques a actuar amb responsabilitat i sumar-se públicament al rebuig del projecte de prospeccions petrolíferes, que suposaria la fi de la presència de cetacis i tortugues marines a les nostres aigües, amb la conseqüent afectació a la cadena tròfica i l`ecosistema marí mediterrani. Per als joves del Partit Popular, la lluita de tots els joves que fan política al voltant d`una qüestió que suscita preocupació i consens, és una qüestió moral i exemple per a la resta d`agents institucionals, econòmics i socials involucrats.

Milions de persones i d`espècies compartim el mateix planeta. Poders públics, agents socials i econòmics, tots en general, hem d`abordar aquesta realitat. Per això, en Noves Generacions recolzem decididament la política del Partit Popular i l`impuls efectiu que des de la UE s`està fent al compliment dels “Objectius 20-20-20”. Només junts podrem gaudir un futur més segur i més pròsper. La defensa del medi ambient és una tasca de tots. Som part del nostre medi ambient i, en conseqüència, som responsables de les conseqüències ambientals dels nostres actes.