NNGG de les Illes Balears esmena els pressuposts Armengol per aconseguir millorar l’accés a l’habitatge i l’educació dels illencs

NNGG de les Illes Balears esmena els pressuposts Armengol per aconseguir millorar l’accés a l’habitatge i l’educació dels illencs

NNGG de les Illes Balears ha presentat, a través del Grup Parlamentari Popular, una sèrie d’esmenes per a solucionar alguns dels problemes que tenen els joves de la nostra comunitat en l’actualitat. Les esmenes als Pressuposts Generals de la CAIB per a 2019 presentades per l’entitat es centren en habitatge, educació i participació juvenil.

La principal mesura presentada és una esmena d’addició destinada a poder obrir una línia d’ajudes per als joves de les Illes Balears per a l’adquisició d’habitatges a municipis de més de 5.000 habitants, que complementaria la línia estatal prevista per als municipis inferiors a aquest nombre d’habitants. Consideram que, d’aquesta manera, s’arribarà a la major part de la població de les illes Balears, atès que la majoria dels nostres municipis són de més de 5.000 habitants, fet que impedia que la major part de població juvenil es pogués beneficiar d’aquestes ajudes.

Per altra banda, en matèria educativa, s’han presentat un seguit de mesures que pretenen afavorir la presencia i importància de la Formació Professional a les nostres illes, per aconseguir un major índex de formació entre els joves illencs i possibilitar una millor inserció en el món laboral. Les mesures plantejades en aquest sentit són diverses: una esmena dedicada a augmentar les places d’FP i de formació professional integrada, una relativa al foment de la FP dual i l’última, relativa a l’adquisició d’equipament per als programes d’FP.

Finament, s’ha sol·licitat una millor dotació per al manteniment dels casals juvenils, la dotació del pla de foment de la participació juvenil i augmentar la transferència per a Joventut al Consell de Mallorca.

Segons la nostra presidenta, Margalida Vicens, “pensam que facilitar l’accés a l’habitatge és primordial perquè els joves de la nostra comunitat ens puguem emancipar i emprendre una nova etapa”. A més, Vicens afegeix que “la formació és una peça clau per al futur dels joves de la comunitat i el govern ha de posar a la seva disposició les possibilitats i els mitjans adequats perquè tots tenguem accés a formació”.

En definitiva, des de Noves, defensam la transversalitat de la política de Joventut, ja que a les persones joves ens afecten totes les matèries i reclamam a la Direcció General de Joventut que prengui iniciatives per a millorar les condicions de vida dels joves de les illes, cosa que, de moment, no ha fet.