NNGG de les Illes Balears proposa que s’ampliïn fins als 30 anys els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal

NNGG de les Illes Balears proposa que s’ampliïn fins als 30 anys els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal

NNGG de les Illes Balears ha presentat, a través del Grup Parlamentari Popular, una Proposició no de Llei al Parlament de les Illes Balears per instar la Conselleria d’Energia i Mobilitat i el Consorci de Transports de Mallorca a canviar la franja d’edat dels descomptes de la Targeta Intermodal per als joves de la Comunitat Autònoma.

En l’actualitat, el sistema tarifari integrat de transports de l’illa de Mallorca estableix que al tipus de Targeta Intermodal perfil Jove només poden adherir-s’hi persones amb una edat compresa entre els 4 i 25 anys (ambdós inclosos). Aquest fet, xoca amb el que estableix la Llei 10/2006, Integral de la Joventut, que reconeix com a joves a tota persona menor o igual a 30 anys.

Creiem, a més, que s’ha de tenir en compte la situació socioeconòmica actual, en què els joves hem de formar-nos de valent abans de poder entrar en el mercat laboral i, a l’edat de 25 anys, encara molts de joves estam cursant estudis universitaris i no tenim feina estable.

La iniciativa parlamentària presentada pretén que el Govern de les Illes Balears ampliï aquesta franja d’edat de descomptes dels 25 als 30 anys per així afavorir i incentivar l’ús del transport públic entre els més joves d’aquesta comunitat. Alhora, també s’insta a l’Executiu a què disposi d’una partida adequada i suficient als Pressupostos Generals de la CAIB per a 2018 per fer front a les despeses que ocasioni aquest augment dels descomptes.

Segons la nostra presidenta, Margalida Vicens, “pensam que és una mica incongruent que una llei autonòmica defineixi els joves com a persones menors de 30 anys i després els descomptes per al transport públic només arribin als 25”. A més, Vicens afegeix que “el descompte per a joves s’ha d’entendre també com una manera de promocionar i incentivar els beneficis del transport públic entre els més joves”.

En definitiva, des de Noves, defensam la transversalitat de la política de Joventut, ja que a les persones joves ens afecten totes les matèries i reclamam a la Direcció General de Joventut que prengui iniciatives per a millorar les condicions de vida dels joves de les illes, cosa que, de moment, no ha fet.