Noves Generacions de Balears celebra el Dia Internacional de la Dona

Noves Generacions de Balears celebra el Dia Internacional de la Dona

Cada 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, data en què es recorda la lluita de tots per la consecució d`una veritable i efectiva igualtat en tots els àmbits, tant professional com personal.

Des de Noves Generacions volem commemorar aquesta data i reafirmar el nostre compromís amb aquesta causa, que és la de tots. A través del treball hem de aconseguir l`assoliment de la igualtat en tots els ordres i el reconeixement públic i col·lectiu del que s`ha aconseguit per les dones al llarg de la Història. Aquest dia és un bon moment també per exercir l`autocrítica, per felicitar de manera èxits aconseguits i alhora recordar els assumptes que avui, en ple segle XXI, distancien la situació de la dona respecte a l`home. La desigualtat ens empobreix a tots. Ara bé, hem de fugir de l`autocomplaença. Només sent exigents podrem corregir la bretxa salarial, el sostre de vidre, l`adquisició de rols sexistes, etc.

La situació de les dones i concretament de les joves ha millorat substancialment al llarg de les últimes dècades. Tanmateix, en l`actualitat, les dones joves segueixen patint una doble discriminació pel fet de ser dones i joves:

Respecte a l`educació, en els últims anys s`ha registrat un accés massiu de dones joves a tots els nivells educatius. Actualment més de la meitat de la població universitària són dones. No obstant això, aquest fet no es reflecteix després en l`accés al mercat laboral.

I en quant a l`habitatge, les dones joves tenen una major dificultat per accedir a un habitatge. Mentre que el preu mitjà de l`habitatge lliure és un 80% superior al preu màxim tolerable que un jove pot pagar (segons el seu salari), aquest supera el 110% en el cas de dones joves.

Malgrat aquestes dades, no hem de caure en el desànim. Gràcies a l`esforç col · lectiu s`han aconseguit superar molts obstacles. Així, un de cada tres autònoms (34`5%) al nostre país és dona. Aquesta dada és superior al de països del nostre entorn com Itàlia (28`7%), França (30`5%) o Alemanya (32`2%).

Des Noves Generacions creiem que cal seguir el camí duta a terme pel Govern, adoptant mesures en favor dels joves i de les dones com la de capitalitzar fins al 100% la prestació per desocupació per a dones emprenedores de fins a 35 anys. Fer entre tots una societat més justa, més social, més desenvolupada i més igualitària és tasca de tots.