Noves Generacions de Menorca dóna suport a les mesures del Govern per als joves

Noves Generacions de Menorca dóna suport a les mesures del Govern per als joves

El president de NNGG Balears, Andreu Ferrer, el president de NNGG Menorca, Ramon Sintes, i el secretari general, Joan Carrasco, han valorat avui de forma molt positiva els dos primers anys de govern del PP al capdavant del Govern, Consell i ajuntaments.

Coincidint amb el dia Internacional de la Joventut, Andreu Ferrer ha volgut destacar els bons resultats de les mesures posades en marxa pels governs del PP adreçades als joves de Balears. “Són mesures que no busquen un titular fàcil o un resultat nul, sinó que són iniciatives objectives, encaminades a donar solucions reals als problemes reals dels joves de les nostres illes”.

Ha assenyalat que aquestes mesures ja han començat a donar els seus fruits, tal com es desprèn de les últimes dades econòmiques de la nostra comunitat, que ha estat l`única a tot Espanya que ha reduït durant vuit mesos consecutius el nombre d`aturats. Ha destacat l`augment en més d`un 10% del nombre de persones que van decidir crear la seva pròpia empresa durant els sis primers mesos de l`any, així com el creixement de la producció industrial, les exportacions i del nombre d`afiliats a la seguretat social en el sector serveis i hostaleria. “Tot això, sumat a la important reducció del deute i del dèficit públic que s`han dut a terme les nostres institucions i del pagament a proveïdors, demostra que ens trobem davant d`un govern valent i responsable que evidencia dues formes antagòniques de governar: un des de la serietat i el rigor, i l`altra, des del descontrol pressupostari i mesures a curt termini que porten a més endeutament ia menys recursos”, ha dit Ferrer, qui ha recordat que” gràcies a l`esforç de la ciutadania, i especialment al dels joves , que hem patit i patim les dificultats per les que estem passant, però que avui sabem, que gràcies al treball ben fet, podem afrontar nous reptes i noves possibilitats”.
 
Ramon Sintes ha defensat la gestió del president del Consell Insular de Menorca, Santiago Tadeo, i de tot el seu equip, i ha recordat que en tan sols dos anys de govern s`ha aconseguit sanejar els comptes i pagar tots els deutes pendents de l`administració amb seus proveïdors. Ha destacat la tasca i els canvis introduïts per la conselleria de Joventut i en concret, ha agraït la predisposició de la seva màxima responsable, Aurora Herráiz.

Sintes ha explicat que el Consell, malgrat les dificultats econòmiques, ha mantingut el pressupost destinat a joventut i ha reforçat el treball que fins ara s`estava fent des dels diferents serveis que ofereix la conselleria. Per al curs 2012-2013 s`han organitzat 57 tallers de Salut Jove i Cultura en què han participat un total de 8.477 persones, entre joves, famílies i professorat. Entre les seves novetats destaca la realització de 6 nous cursos, així com la promoció de les activitats de l`Injove dins d`escoles i instituts, que fins ara funcionava molt bé però era poc conegut entre els joves. A més, des de l`àrea de Joventut del Consell i amb l`objectiu d`arribar a més joves, s`ha potenciat el treball que exerceix el Injove a través de la seva pàgina web i xarxes socials, amb molt bons resultats.

També s`han realitzat canvis a la Casa de la Infància, el president de NNGG Menorca ha valorat molt positivament la reestructuració d`espais i els nous projectes engegats. Des de la conselleria s`ha ofert formació a tot el personal, s`ha dividit als usuaris en funció de les seves circumstàncies personals, aquelles persones que han requerit personal específic s`han traslladat a Palma i s`ha habilitat un pis, cedit per la Caixa, per que alguns joves amb problemes puguin emancipar-se.

Des Joventut s`ha continuat organitzant el programa alternatits i s`han posat en marxa nous projectes vinculats a les llengües com cursos de xinès o anglès i s`està treballant per a la implantació d`intercanvis lingüístics. En definitiva, ha dit Sintes, “des del Consell s`han reorganitzat tots els serveis, competència de Joventut, amb l`objectiu de millorar el seu funcionament i apropar-lo més als joves”. Reconeix que “mobilitzar els joves no és una tasca fàcil” pel que destaca la importància de potenciar aquells instruments que s`utilitzen avui en dia, com són les xarxes socials.

Ha parlat del Pacte per la Joventut, un projecte que va presentar NNGG Menorca al Consell Insular i que ja ha començat a prendre forma. Ha explicat que un dels objectius és el d`unir joves, representants polítics, agents socials i tots aquells que vulguin participar, en un projecte de futur, que defineixi idees concretes i propostes adreçades a joves, sobretot de la franja dels 18 als 30 anys, que fins ara no s`havia treballat en res concret.

Per la seva banda, el secretari general de NNGG Menorca ha destacat la inauguració del casal Jove a Ciutadella en 2012, la cessió de l`ús d`una aula d`estudi per a alumnes de selectivitat i la rehabilitació de l`skatepark, també la remodelació del casal de Ferreries que ha contemplat l`eliminació de barreres arquitectòniques i insonorització i la construcció d`un nou skatepark. A més a Maó, únic municipi en el qual fins ara no comptava amb espai exclusiu per a joves, s`habilitarà un edifici al centre de la ciutat. A Sant Lluís s`ha posat en marxa un projecte pioner a Menorca d`intercanvi lingüístic, promogut per l`ajuntament des del Casal de Joves, Alaior ha incrementat el pressupost de l`àrea de Joventut per tal de millorar les instal·lacions del casal i Es Castell ha incrementat les activitats dirigides a joves.

Joan Carrasco ha valorat molt positivament la implicació de les diferents administracions locals governades pel PP en matèria de joventut i especialment l`esforç realitzat per millorar les instal·lacions i activitats dirigides a joves.