Noves Generacions denuncia el posicionament ideològic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB

Noves Generacions denuncia el posicionament ideològic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB

Noves Generacions de les Illes Balears, ateses les notícies publicades en diversos mitjans de comunicació sobre el posicionament ideològic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB), condemna de forma enèrgica els fets, que atempten contra la llibertat de pensament de les persones.

En aquest sentit, demanam al rector i els òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a respectar la neutralitat i l’objectivitat de l’Administració Pública i de la Universitat com es recull a la Constitució i a les lleis del nostre Estat, i a no sotmetre la institució i els òrgans de govern d’aquesta i les seves actuacions a posicionar-se ideològicament o a participar en factors externs a la Universitat; i a respectar a tots els estudiants de la Universitat indistintament la seva ideologia política, i demanam al rector i els òrgans de govern que resolguin les necessitats acadèmiques dels estudiants i no fets que no afecten a la vida universitària, i que tractin de representar a tots els estudiants, no només a un grup ideològic, i garantir que els espais de la universitat no representin tan sols un únic pensament, sinó promoure la pluralitat de totes.

Després de l’acte que es va permetre amb Valtonyc, i ara amb aquestes declaracions d’una Universitat pública de tots els ciutadans de Balears, demanam que es deixi de polititzar un òrgan públic com és la Universitat.

En aquest sentit, Noves Generacions de les Illes Balears considera intolerable que un òrgan de govern de la Universitat de les Illes Balears es posicioni o manifesti ideològicament cap a un únic pensament de caire polític, sigui quin sigui aquest.