Noves Generacions d`Inca informa als ciutadans de la factura que els hi passarà el PSOE en imposts per l`apujada de l`IVA.

Noves Generacions d`Inca informa als ciutadans de la factura que els hi passarà el PSOE en imposts per l`apujada de l`IVA.

Noves Generacions d`Inca ha llançat una campanya informativa destinada a que tots els ciutadans coneguin de primera mà com els repercutirà en la seva butxaca la pujada de l`IVA aprovada pel Govern socialista a Madrid, en la seva vida quotidiana.

Els joves del PP d`Inca, liderats per la seva presidenta Catalina Civera, han remès a tots els domicilis de la ciutat un tríptic explicatiu amb un to irònic en el qual es reprodueix una factura per valor de 405 euros, quantitat mitjana que haurà d`abonar anualment cada família. Aquesta quantitat no es cobrarà de cop sinó que s`anirà pagant de forma fraccionada amb la majoria de compres que facin els ciutadans per la qual cosa pot passar desapercebuda però resulta igualment greu.

També s`informa d`alguns dels increments que experimentaran els preus mitjans com el d`una casa amb 2.000 euros més o un cotxe amb 500 euros. És recorda també que el Govern socialista de Madrid ha retallat els salaris dels funcionaris i ha congelat les pensions. En el fullet també es fa referència a la circumstància que el cap del PSOE d`Inca és, alhora senador i ha votat a favor de tots aquests augments impositius que afecten directament en la vida dels inquers.

Noves Generacions i el PP d`Inca consideren que els socialistes inquers no estan autoritzats moralment per criticar cap tipus de pujada impositiva en l`àmbit municipal, quan el PSOE és el partit polític que més ha ajustat el cinturó als ciutadans. Es recorda per exemple que els 405 euros d`IVA suposa per a qualsevol família l`equivalent a duplicar-li la contribució urbana.