Noves Generacions exigeix canvis reals i profunds al Partit Popular

Noves Generacions exigeix canvis reals i profunds al Partit Popular

Noves Generacions de Balears ha celebrat avui a Binissalem la clausura de la conferència política #RePPensa, un fòrum habilitat perquè els militants i simpatitzants de l`organització juvenil poguessin opinar i proposar idees i mesures amb les quals reforçar l`ideari polític del Partit Popular.

Del 8 al 18 de febrer s`han celebrat assemblees comarcals a Mallorca, Menorca i Eivissa, en les quals més d`un centenar d`afiliats de base han pogut analitzar l`actualitat política i suggerir iniciatives i postures amb les quals tornar a guanyar la confiança de la ciutadania, i especialment, dels joves. En totes les trobades es va estendre acta dels suggeriments, amb l`objecte de presentar-les en la discussió final que s`ha celebrat avui a Ca’n Gelabert.

RECOPILACIÓ I DEBAT DE PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El nucli de la conferència política ha estat l`exposició, debat i votació de les propostes de resolució. Tres afiliats de base han exposat les principals conclusions recollides durant les deu assemblees comarcals celebrades del 8 al 18 de febrer.

Toni Ferragut, de Sencelles, ha desenvolupat el necessari reforçament ideològic al que s`ha de sotmetre el Partit Popular i quins han de ser, segons el parer deNNGG, les principals línies d`estratègia i acció política. Carme Cañellas, de Marratxí, ha estat l`encarregada de desglossar les propostes de la formació juvenil quant a noves formes de comunicació i com hem de relacionar-nos amb les organitzacions i moviments socials, amb l`objectiu de no perdre el pols a la societat. I, finalment, Marta del Pino, de Palma, ha estat la responsable de presentar les exigències sobre el funcionament orgànic del partit i les mesures anticorrupció.

Després del debat dels tres blocs de propostes de resolució els ponents han consensuat un text final que ha estat sotmès a votació. Amb el nom de “Declaració del 20 de febrer” ha estat aprovat un document que exigeix canvis reals i profunds al Partit Popular a causa que, segons el parer de l`organització juvenil, no es pot continuar fugint dels canvis reals i profunds que exigeix la ciutadania als partits polítics. La declaració s`ha aprovat amb el 82% dels vots emesos.

CLOENDA DE LA CONFERÈNCIA POLÍTICA

Després de l`aprovació de la declaració de NNGG el president de l`organització juvenil i el president del PP de Balears, Andrés Ferrer i Miquel Vidal respectivament, han clausurat la Conferència Política.

Segons Andrés Ferrer, “hem demostrat que els nostres joves tenen molt que aportar per adaptar el partit a la societat; som un partit viu que ha de continuar sent un referent social”. Així mateix, Ferrer ha afegit que “malgrat el pessimisme generalitzat de l`afiliat de base, hem d`adonar-nos que aquest és un gran moment per moure els fonaments de la nostra organització i establir les bases d`un futur que ha de ser brillant”.

Finalment, Miquel Vidal ha agraït el treball realitzat pels joves del Partit Popular, els qui “no han tingut problemes per, enfront de destacats dirigents del partit, parlar clar, fer propostes constructives i aportar un punt de vista fresc a la situació per la qual passa el Partit Popular”. Segons Vidal, “l`aportat avui per Noves Generacions serà una de les fonts d`inspiració de l`actual adreça regional del partit, i amb tota seguretat el contingut de la declaració serà un referent al proper congrés regional”.