Noves Generacions mostra la seva satisfacció per la futura Llei d`Emprenedors del Govern

Noves Generacions mostra la seva satisfacció per la futura Llei d`Emprenedors del Govern

La tramitació parlamentària de la Llei de suport a Emprenedors, Micro, Petita i Mitjana Empresa, segueix el seu curs després va finalitzar dijous passat les reunions de ponència prèvies a l`aprovació de la norma en la Comissió d`Economia del Parlament del 23 de febrer i, com a pas previ a la seva aprovació total en el ple de la Cambra autonòmica, previst per a principis del mes de març.

En la reunió de ponència de dijous van participar pel Grup Parlamentari Popular, els diputats Francisco Mercadal, Marga Prohens, Jaume Fernández i Assumpció Pons. Després de la ponència, la portaveu adjunta al Parlament i adjunta a presidència de Noves Generacions de les Illes Balears, Marga Prohens, va valorar com “molt positiu” l`avanç de la nova llei, que suposarà “un revulsiu per al sector dels petits empresaris per a les nostres Illes i els joves que vulguin promoure l`activitat generadora de riquesa i ocupació “.

Els principals objectius de la nova norma aniran encaminats a promoure la creació i la consolidació d`empreses com a mecanisme tractor de la generació de riquesa i ocupació per a les Illes Balears, així com sensibilitzar i promoure la creació i consolidació empresarial des de l`escola fins a la Universitat. A més, la llei crearà instruments a favor de la simplificació administrativa i de regular les actuacions que permetran als emprenedors i empresaris a accedir al finançament tradicional i no tradicional.

Per la seva banda, el vicesecretari general d`Acció Política i Institucional de NG de Balears, Pedro Álvarez, ha afirmat que “Noves Generacions lloa qualsevol mesura que suposi suprimir traves burocràtiques, impulsar l`activitat del petit i mitjà empresari i els emprenedors, que representen el 80% de la nostra activitat productiva, i promoure la cultura de l`esforç “.

Les principals mesures que recull aquest Decret llei, es basen en eliminar i reduir de manera progressiva les càrregues administratives a més de Impulsar i promoure el talent i el capital humà. Així mateix, es pretén coordinar polítiques de suport a emprenedors i empreses i facilitar l`accés al crèdit tradicional, a més de crear un marc normatiu i fiscal dissenyat específicament per a l`emprenedor.