Pau Mercadal: Torrents de plàstic

Pau Mercadal: Torrents de plàstic

Resulta indignant l’actual situació de retrocés mediambiental que pateixen les costes balears a causa de la gran quantitat de plàstics que hi arriben. La principal font d’aquesta contaminació prové dels torrents, que aboquen un 80% d’aquests plàstics. El resultat és una sedimentació de prop d’un 15% dels plàstics sobre les platges i les desembocadures dels torrents. El més greu és el 85% que no veim, ja que es troba submergit al fons marí; entrant a formar part d’aquest ecosistema i de la xarxa tròfica, de la qual nosaltres en som els consumidors finals.

El problema s’agreuja quan aquests torrents no es troben en les condicions òptimes de neteja, no només a causa de l’incivisme ciutadà, sinó, en gran part, degut a la mala gestió del Govern. Ja va quedar demostrada la falta d’interès per part del Govern en la neteja dels torrents a la tardor, quan la gota freda amenaçava tornar a inundar els camps de conreu i les zones urbanes més susceptibles.

Les estampes dels torrents aquest hivern han estat del tot esperpèntiques. Torrents bruts, no només en el sentit de contaminació, sinó de veure els llits del torrents plens de vegetació. Aquest fet provoca que veiem torrentades d’aigua bruta, amb moltes restes vegetals i gran quantitat de plàstics després de les fortes i curtes pluges que ens dona aquest clima canviant que tenim ara.

No s’entén com l’administració autonòmica treu tant de pit de la bellesa del litoral i es preocupa tan poc de l’estat dels torrents. No només es juga amb el pa del sector primari balear, sinó que destrueix un dels millors tresors que tenim a aquest arxipèlag: el paisatge.

La solució a aquest creixent problema no només passa per un millor condicionament dels torrents. També és important el control dels abocaments, com és el cas d’algunes depuradores del Pla i Raiguer de Mallorca. Aquestes, en desbordar-se, aboquen tovalloletes i bastonets de plàstics a les conques del torrents. Aquí, a més, s’ha de tenir en compte el comportament incívic d’algunes persones que tiren aquests derivats plàstics als vàters en comptes de llançar-los al contenidor corresponent.

Dit això, ja només queda esperar que el conseller Vidal doni la importància que es mereixen els torrents. És important enfocar els torrents com a desguassos en temps de pluja i, com a tals, destacar la importància de mantenir-los nets en tots els sentits. Per prevenir inundacions, per no contaminar les nostres costes, per la nostra salut, per ses nostres Illes.