Prohens: “Els missatges alarmistes s`allunyen de la realitat i responen a una estratègia política i ideològica, no a la realitat balear”

Prohens: “Els missatges alarmistes s`allunyen de la realitat i responen a una estratègia política i ideològica, no a la realitat balear”

La Diputació Permanent va rebutjar ahir fer una ple extraordinari per considerar-lo, en paraules de la diputada de Noves Generacions, Marga Prohens, “injustificat, ja que en aquests moments no hi ha cap dona que s`hagi quedat sense poder exercir el seu dret a avortar, en tractar-d`una prestació sanitària que està regulada per Llei i garantida pel Govern balear “.

En aquest sentit, Prohens ha considerat “que els missatges alarmistes s`allunyen de la realitat i responen a una estratègia política i ideològica i no a la realitat balear actual ni a les informacions que s`emeten des de la Conselleria de Salut i Benestar Social. Aquest tema està perfectament clar per a tots aquells que ho vulguin entendre “, i ha reiterat que” la interrupció voluntària de l`embaràs queda plenament garantida en els hospitals públics d`aquesta comunitat. Només en el cas extraordinari en què això no pugui ser possible, es derivarà a una clínica privada i l`IB-Salut assumirà el cost “.

L`adjunta a presidència de NG de les Balears ha explicat que “el fet de rescindir el concert amb les clíniques privades respon a una maniobra única i exclusivament de reducció de la despesa pública per contenir el dèficit. Només l`eliminació dels concerts amb aquestes clíniques representaran un estalvi d`1 milió d`euros anuals, xifra que forma part dels 14 milions anuals que suposa la rescissió dels contractes amb les clíniques privades “. Prohens va recordar que “durant els 5 primers mesos que les polítiques de Salut han estat dirigides pel Partit Popular s`ha aconseguit estalviar 40 milions”.

Per acabar, des del GPP van demanar a l`oposició “que siguin responsables, que no iniciïn campanyes demagògiques i deixin de banda els seus missatges alarmistes.