Prohens: “Proposem solucions per al col.lectiu jove, que és un dels que més està patint les conseqüències de la crisi que estem vivint”

Prohens: “Proposem solucions per al col.lectiu jove, que és un dels que més està patint les conseqüències de la crisi que estem vivint”
  • Post category:Illes Balears

La Comissió d`Afers Socials i Drets Humans va aprovar dijous passat per unanimitat dues PNL`s presentades pel Partit Popular relatives, d`una banda, al foment de l`autoocupació i la iniciativa emprenedora per fer front a l`atur juvenil i de l`altra, a les accions a realitzar amb motiu de l`Any Europeu de Envelliment actiu 2012 i de solidaritat entre generacions.

En relació a la primera, la diputada popular i adjunta a presidència de Noves Generacions de Balears, Marga Prohens, va començar assegurant que “l`atur juvenil arriba a Espanya al 43.5% mentre que la mitjana europea és del 20.4%, el que ens porta la liderar el rànquing de països europeus pel que fa a taxa d`atur juvenil es refereix”. “Ens trobem en molt casos”, ha continuat, “davant d`una generació formada i preparada però que no troba el seu lloc en un mercat laboral. Això els obliga, de vegades, a reduir les seves pretensions o objectius”.

Prohens va continuar la seva intervenció legant que “l`ocupació juvenil és clau pel normal desenvolupament d`una societat perquè els joves puguin començar el seu projecte de vida de manera autònoma i contribuir a la generació de riquesa de la societat”.

En aquest sentit, la diputada va assenyalar als joves com “els protagonistes de la recuperació econòmica sempre que se`ls facilitin els mitjans per a conformar un teixit empresarial actiu i dinàmic”.

Per tot això, des del Grup Popular han instat al Govern de l`Estat i al Govern Balear a presentar “un paquet de mesures per incentivar la creació d`empreses per part de joves amb tot un seguit d`avantatges fiscals i de tràmits burocràtics”, així com “que des del Govern Central s`elabori un programa formatiu per fomentar l`esperit emprenedor a les escoles, cicles de Formació Professional ia la Universitat”.

La segona PNL presentada a la Comissió i aprovada també per unanimitat fa referència a l`Any Europeu de Envelliment actiu 2012 i de solidaritat entre generacions. Segons el diputat popular José Torres, “tots els països s`han compromès a realitzar activitats ia crear consciència sobre aquest tema”.

En aquest sentit, Torres ha assegurat que “Espanya és un dels països amb major taxa d`envelliment de la Unió Europea. En el cas de Balears, el 13% de la població és major de 65 anys, fet que suposa 241.704 persones “. L`Any d`Envelliment actiu té per objectiu que “totes aquestes persones tinguin més oportunitats per poder continuar treballant, mantenir saludables per més temps i continuar contribuint amb la societat d`altres formes, com per exemple, a través d`accions de voluntariat”.

És per això que el Grup Popular “insta el Consell de Mallorca i el Govern balear a adherir a l`Any Europeu de Envelliment actiu 2012 juntament amb els interlocutors socials i organitzacions civils i dur a terme totes les accions necessàries per fomentar aquesta solidaritat entre generacions