Satisfacció de NNGG per l`aprovació de la Proposició No de Llei del PP que insta a l`impuls de la Formació Professional dual

Satisfacció de NNGG per l`aprovació de la Proposició No de Llei del PP que insta a l`impuls de la Formació Professional dual

El Parlament ha aprovat aquesta tarda per unanimitat una Proposició No de Llei (PNL) del Grup Parlamentari Popular en què s`insta el Govern a impulsar, d`acord amb les comunitats autònomes i agents socials i amb la implicació del Ministeri d`Educació, Cultura i Esport i el Ministeri d`Ocupació i Seguretat Social, una nova modalitat de formació professional, inspirada en el sistema dual, on es combini la formació teòrica amb la formació pràctica a l`empresa, aprofitant l`experiència de la legislació vigent i analitzant la possibilitat de noves modalitats, permetent als joves exercir dins el procés formatiu una primera experiència laboral. Així mateix, la PNL insta el Govern i al Ministeri d`Educació i al d`Ocupació a realitzar una anàlisi de diagnòstic sobre els problemes que ofereix la Formació Professional a Espanya, acompanyat d`un estudi de viabilitat per a la implantació d`un model amb implicació directa de les empreses.

“Volem obrir l`anàlisi i l`entesa entre les empreses, els agents socials i les administracions educativa i laboral, que ens permeti conciliar un model de FP dual específic per a Espanya, atesos els antecedents d`èxit en altres països i regions d`Espanya, com són el País Basc i Madrid “, ha explicat el diputat popular Óscar Fidalgo.

“L`objectiu de la nostra proposta és quàdruple-continua Fidalgo-: reduir la taxa d`abandonament prematur del sistema educatiu pels joves; oferir una alternativa atractiva, prestigiada i eficient que permeti formar professionals qualificats; millorar i estimular l`ocupabilitat dels titulats, que amb aquest sistema ja disposarien en obtenir la seva titulació (cosa de la que avui no tenen) d`experiència real en l`exercici de la seua qualificació professional, del seu treball. I, finalment promoure la figura del `aprenent` que integra en un sol sistema formació a l`aula i treball bonificat, com a mínim, a parts iguals durant la seva etapa de formació “.

Segons l`opinió de Pedro Álvarez, vicesecretari d`Acció Política i Institucional de Noves Generacions de Balears, “el Partit Popular està movent fitxa per la joventut; hem de dur a terme mesures que incentivin la formació i que permetin als joves que han abandonat els seus estudis prematurament combinar la seva formació professional amb la pràctica en l`empresa privada”.

“Que diputats populars com Óscar Fidalgo,-qui ha estat fins fa poc membre de NNGG-, proposin mesures atractives i innovadores demostra el compromís del nostre partit amb els joves de les Illes Balears”, ha afegit Pedro Álvarez.