segons nngg de menorca els resultats de l`informe pisa a balears es consequencia de la nefasta politica educativa d`antich

S`ha publicat l`Informe PISA, que avalua el nivell educatiu dels països de l`OCDE, en les matèries de lectura, ciències i matemàtiques. Com ja és habitual, Espanya no obté bona puntuació i queda força per sota de la mitjana.

De 34 llocs, Espanya ocupa el lloc 26. Ja és una mala dada de per si, però és que mentre que en general es produeix una lleugera millora respecte de les últimes dades del 2006, situant-nos en els nivells de 2003, a les Illes Balears continuem recollint una puntuació pitjor que l`espanyola, llastant la mitjana nacional.

A les Illes no es supera cap mitjana, ni en lectura, ni en matemàtiques ni en ciències. A la primera, els balears obtenim 457 punts, mentre els espanyols en general obtenim 481. A la segona, els illencs ens quedem amb 464 punts, mentre que la mitjana de l`OCDE és de 496 i l`espanyola és de 483. I en la tercera, la cosa empitjora perquè la mitjana nacional és de 488 punts i la de l`OCDE és de 501, mentre que la de l`arxipèlag és de 461.

Una vegada més, veiem com l`educació a Espanya deixa que desitjar, evidenciant la distància amb els països que millors resultats obtenen, Finlàndia i Corea del Sud. I dins d`Espanya, Balears és la segona comunitat autònoma que pitjors resultats obté, per darrere d`Andalusia. Per tant, si comparem a les Illes amb els altres països, el resultat és alarmant.

Per tot això, i conegut aquest resultat, des de Noves Generacions de Menorca, exigim una vegada més que l`educació dels nostres joves de les Illes no sigui l`últim en el que pensi el Govern del senyor Antich, i dediqui més esforços a dotar la educació de la qualitat que necessita, perquè les Balears no estiguin en el furgó de cua nacional.

De fet, els resultats obtinguts pels alumnes de Balears a l`informe PISA és conseqüència de la nefasta política educativa d`Antich, més interessada a potenciar el català sigui com sigui que en capacitar els joves, els futurs ciutadans, en matèries tan bàsiques com lectura, matemàtiques i ciències. La prova d`aquest deficiència educativa la tenim en la retallada de professors o en el finançament de la UIB, una de les que menys diners van rebre.

“A les Illes cal fer front al fracàs escolar ia la poca formació dels joves. Sabem que és tasca difícil, però als governs se`ls exigeix resoldre aquests problemes “, explica el president de NNGG de Menorca, Manu Marquès.